چادر مناسب کوهنوردی

تمام افرادی که میخواهند برای شب مانی و یا مسافتی طولانی را طی کنند و نیاز به استراحت و در امان بودن از گرما و سرما و همچنین استراحتی دلچسب داشته باشند نیاز به یک چادر مناسب کوهنوردی دارند. چادر مناسب کوهنوردی در حالت کلی به دوبخش کمپینگ و ارتفاع تقسیم می شود، که در […]

بستن
مقایسه