طناب در کوهنوردی بسیار مهم است

طناب در کوهنوردی در عملیات های نجات ، کوهنوردی و سنگنوردی سلامتی و جان افراد به انواع طناب کوهنوردی وابسته است . طناب نجات دهنده جان هزاران نجاتگر و کوهنورد بوده و هست و خواهد بود. پس از این لحاظ که طناب اهمیت خاصی در نجات کوهنوردان دارد باید به آن توجه ویژه شود، در واقع باید […]

بستن
مقایسه