آموزش مقدماتی صخره نوردی

آموزش مقدماتی صخره نوردی فرود (To Abseil,To Rappel)               بازگشت از بالای سنگ به سمت پايين با طناب با استفاده يا بدون استفاده از ابزار را فرود می گويند . فرود دارای انواع مختلفی است كه در ذیل به شرح چند نوع از معروفترين آنها می پردازيم. فرود طبيعی در اين فرود بدن بايد فاصله مناسبی […]

بستن
مقایسه