گروه کوه‌نوردی زریوان

زریوان نام گروه کوه‌نوردی است که فعالیت خود را ازسال ۱۳۸۲ شروع کرده است.
فروشگاه اینترنتی لوازم کوه‌نوردی زریوان فعالیت خود را درسال ۱۳۹۱ در زمینه معرفی و عرضه لوازم تخصصی کوه‌نوردی، سنگ‌نوردی و طبیعت‌گردی آغاز نموده است. باتوجه به شمار روزافزون علاقه مندان به فعالیتهای کوه‌نوردی و طبیعت‌گردی و کمبود اطلاعات صحیح و کافی در زمینه تجهیزات فنی و … فروشگاه زریوان بنا بر تجربه کارشناسان خود، تصمیم به ارائه خدمت در این زمینه گرفته است.